|     |                    
 .

, , , , 2, , , , , , , , , , , (-, , , , , , , , , , , , , , -, -, -, , , , , , , , , , , , , ר, ר, ר, , ,
: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
: