|     |                    
 .

, , ͨ, , , , , , , -, , , , , , , , , 1, 2, , , , , ˨, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -..., , ,
: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
: